egelantier


De Egelantier is een ruimte van ontmoeting waar mensen elkaar vinden rond bloemen, planten, tuinen, poëzie, kunst.
Bezielers van deze plaats zijn Ann Desmet, bloembindster, en Jos Pannecoucke, tuin- en landschapsontwerper.
De Egelantier is gevestigd in een oude weverij die met veel energie en zorg werd gerestaureerd. De ziel van het gebouw en de tuin mochten zeker niet verloren gaan.
De honderdjarige hoogstambomen werden zoveel mogelijk behouden en Jos ontwierp de tuin volledig als wandel- en tentoonstellingsruimte voor de bezoekers. Winkel en omliggende tuin vormen één geheel.


De Egelantier is op de eerste plaats een bloemenwinkel. Met de Egelantier willen Ann en Jos een alternatief bieden voor het louter commerciële bloem-en tuingebeuren.
Dat uit zich in de manier waarop zij met bloemen en planten omgaan, met hun assortiment en met de natuurlijke stijl van Ann.
Dat uit zich in de producten die ze aanbieden, in de kunstenaars die ze uitnodigen en in de authentieke ontwerpen die u er kan ontdekken.
Dat uit zich ook in de vele ‘neven’activiteiten die ze organiseren en die ze zelf niet als nevenactiviteit beschouwen, maar als een onmisbaar aspect van hun beroep: tentoonstellingen van kunstenaars en ontwerpers, lezingen en poëzievoordrachten, samenwerkingen met kunstacademies, demonstraties en workshops, ...
Het zijn telkens inspirerende en boeiende ontmoetingen.


 

De Egelantier - Zwevegemstraat 83, 8553 Otegem. T 056 776396 en 0475 923464.
De Egelantier is open van donderdag  tot zaterdag van 10u tot 18u30.
stuur een email:  info@egelantier.be
schrijf je in voor de nieuwsbrief
volg ons op facebook www.facebook.com/egelantierotegem